Uroda

Oznakowania na kosmetykach – etykiety bez tajemnic

Witajcie,
Dziś dawka informacji o symbolach, które na pewno cieszą wszystkich namiętnych „czytelników” etykiet kosmetyków. Oczywiście taki artykuł będzie przydatny nie tylko dla osób z branży ale również dla świadomych konsumentów, którzy dociekliwie lubią znać wszystkie tajemnicze znaki znajdujące się na produktach których używają. Od dzisiaj oznakowania na kosmetykach (i nie tylko) nie będą już więcej tajemnicą  Artykuł podzieliłam na dwie części: wymaganych informacji i oznaczeń które bezwzględnie muszą być obecne na preparatach oraz dobrowolnych znaków, które są traktowane jako dodatkowe (i co ważne: zamieszczanie ich na kosmetykach nie zwiększa ich jakości oraz nie świadczy o wyższym poziomie bezpieczeństwa!).

OBOWIĄZKOWE OZNACZENIA NA KOSMETYKACH:

Nazwa handlowa kosmetyku 

Wymagane jest zawarcie informacji na temat marki i przeznaczenia wyrobu.

Nazwa i adres producenta 

Informacje mogą być skrócone tylko jeśli umożliwiają identyfikacje producenta. Jeśli na opakowaniu pojawia się więcej niż jeden adres, jeden z nich powinien być podkreślony. To podkreślenie oznacza miejsce, w którym przechowuje się tzw. dossier czyli dokumentacja kosmetyku (m.in. receptura kosmetyku, wyniki badań mikrobiologicznych itp.). Jeśli kosmetyk jest produkowany poza granicami UE to wymagane jest podanie nazwy państwa z którego pochodzi.

Ilość kosmetyku w opakowaniu (ilość nominalna) 

Podawana jest w mililitrach (ml) lub gramach (g).Umieszczana jest na wszystkich kosmetykach, z wyjątkiem:

 • produktów zawierających mniej, niż 5 gramów lub 5 mililitrów (np. niektóre szminki, niektóre mini-produkty),
 • bezpłatnych próbek i opakowań jednorazowego użytku.

Termin trwałości

Termin trwałości na kosmetykach określa się słowami: „Najlepiej zużyć przed końcem:” Termin trwałości oznacza, że w podanym okresie producent gwarantuje zachowanie bezpieczeństwa, stabilności i deklarowanych właściwości preparatu. Oznakowanie jest obowiązkowo umieszczane na kosmetykach, których trwałość wynosi mniej niż 30 miesięcy. Jeśli termin trwałości kosmetyku jest dłuższy niż 30 miesięcy, producent może nie podawać terminu trwałości. Wtedy na opakowaniu wymagany jest znak PAO (opisany poniżej).

Oznakowania na kosmetykach - termin trwałości'

Od lipca 2013 roku zastąpiły pewne zmiany. Obecnie klepsydra zastąpi istniejący do tej pory zapis: „Najlepiej zużyć przed końcem”. Obok klepsydry będzie umieszczona data ważności. Jednak nowy symbol będzie pojawiał się wyłącznie w kosmetykach, których termin ważności jest krótszy niż 30 miesięcy. Na pozostałych kosmetykach, których data ważności jest dłuższa niż 30 miesięcy nadal będzie widniał symbol słoiczka (symbol PAO).

 Szczególne ostrzeżenia

Producent na opakowaniu niektórych kosmetyków może umieścić dodatkowe ostrzeżenie, np. „chronić oczy”, „nie stosować dla dzieci poniżej 3 lat”. Są one konieczne w przypadku niektórych typów produktów lub użytych poszczególnych składników w składzie, które mogą powodować podrażnienie.

Na opakowaniu kosmetyku mogą być także umieszczone ostrzeżenia, które nie są obowiązkowe, ale np. wynikają z doświadczeń konsumentów z podobnymi produktami, np. „nie stosować w okolicach oczu” na kremie do twarzy, jeśli preparat powoduje uczucie szczypania po zastosowaniu w okolicach oczu.

Numer partii

Oznaczenie pozwalające na identyfikację partii kosmetyku.

Numer partii może być umieszczony na przykład w postaci wytłoczonego numeru lub daty, może być także zakodowany w kodzie paskowym. Numer partii ułatwia zidentyfikowanie konkretnego produktu w przypadku reklamacji.

Wykaz składników (Ingredients/INCI)

Lista składników poprzedzona słowem „składniki” lub „ingredients”. Skład kosmetyku opisuje się według międzynarodowego nazewnictwa składników kosmetycznych – INCI. Składniki umieszcza się w malejącym porządku według masy w momencie ich dodawania z kilkoma wyjątkami: składniki użyte w stężeniach poniżej 1% wymieniane są w dowolnej kolejności, po składnikach w stężeniach większych niż 1%. Tzn. składnik, który występuje w kosmetyku w największym stężeniu jest wymieniony jako pierwszy, np. Aqua. Kompozycje zapachowe określa się wyrazem „Parfum” lub „Aroma”.

Barwniki wymieniane są najczęściej po innych składnikach w dowolnej kolejności, zgodnie z ich numerami CI (Color Index). W przypadku kosmetyków sprzedawanych w wielu odcieniach kolorów najczęściej wymienia się wszystkie barwniki, po oznaczeniu znakiem graficznym „+/-„. Symbol „+/-„ oznacza, że kosmetyk może zawierać substancje wymienione po tym znaku.

Jeżeli opakowanie kosmetyku jest zbyt małe, skład kosmetyku może zostać umieszczony na ulotce dołączonej do kosmetyku, lub dostępnej w miejscu sprzedaży.

 Symbol PAO

Oznakowania na kosmetykach''

Na opakowaniu produktu musi się znajdować termin trwałości, w którym kosmetyk przechowywany we właściwych opisywanych przez producenta warunkach,  zachowuje swoje właściwości. Termin może być ukazany w formie „miesiąc/rok” lub ma postać pełnej daty wraz ze zdaniem „najlepiej zużyć przed końcem”. Jeśli na opakowaniu znajduje się tylko miesiąc i rok, wówczas bierzemy pod uwagę ostatni dzień danego miesiąca.

Nie jest natomiast wymagane oznaczenie terminu ważności w przypadku gdy  minimalny okres przydatności do użycia przekracza 30 miesięcy. Producent ma wtedy konieczność umieszczenia na preparacie kosmetycznym znaku PAO (Period After Opening). Jest on graficznie przedstawiony w formie otwartego słoiczka, który oznacza czas w jakim od otwarcia opakowania lub użycia kosmetyku, może być on stosowany bez stwarzania zagrożenia dla zdrowia konsumenta. Czas jest wyrażany w formie miesięcy bądź lat.

Znak PAO został opracowany ze względu na bezpieczeństwo użytkowników. Jednak oznaczenie PAO nie ma zastosowania we wszystkich przypadkach. Nie musi być obecne na:

 • produktach, które nie tracą swych właściwości (produkty stabilnie mikrobiologicznie i chemicznie np. pomadki),
 • produktach, do których nie dostaje się powietrze podczas użytkowania np. aerozole,
 • produktach, które mają na celu jednorazowe użycie np. próbki.

A teraz ciekawostka  Poniżej znajdują się orientacyjne zakresy terminów ważności poszczególnych grup kosmetyków. Jest to – przypominam – zakres przydatności kosmetyków od pierwszego użycia (czyli od otwarcia):

 • tusze do rzęs: 3 – 12 miesięcy
 • kremy: 3 – 24 miesięcy
 • toniki: 6 – 12 miesięcy
 • lakiery do paznokci: 6 – 12 miesięcy
 • podkłady: 12 – 24 miesięcy
 • kosmetyki do włosów: do 24 miesięcy
 • pomadki do ust: do 24 miesięcy
 • pudry, cienie, róże: do 36 miesięcy

Symbol „ręki na książce”

Oznakowania na kosmetykach - ręka na książce

Symbol „ręki na książce” oznacza, że na dołączonej do kosmetyku ulotce, taśmie lub kartce zawarte są przez producenta dodatkowe, ważne informacje. Symbol stosowany jest najczęściej, gdy na opakowaniach wewnętrznym i zewnętrznym brakuje miejsca na umieszczenie wszystkich ważnych informacji.

Jeśli na ulotce znajdują się jakieś informacje, które są obowiązkowe, ale nie mieszczą się na opakowaniu, umieszczenie tego symbolu jest obowiązkowe.

Zgodność z obowiązującym ustawodawstwem

Oznakowania na kosmetykach

Stosowany tylko na opakowaniach aerozoli – oznacza zgodność z obowiązującym ustawodawstwem.

Produkt łatwopalny

Oznakowania na kosmetykach - produkt łatwopalny

Znak stosowany na opakowaniach wyrobów aerozolowych. Wymagany dla wszystkich produktów łatwopalnych oraz dla wyrobów aerozolowych.

OZNACZENIA DODATKOWE STOSOWANE DOBROWOLNIE

Znak „nie testowane na zwierzętach”

Oznakowania na kosmetykach

Symbol jest coraz rzadziej umieszczany na etykietach kosmetyków, ponieważ od 2004 roku w UE obowiązuje całkowity zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach. Dotyczy to również składników kosmetyków.

Może on być zastąpiony również literami BWC – Beauty Without Cruelty (piękno bez okrucieństwa) lub napisem  – Not tested on Animals (Nie testowano na zwierzętach).

Symbol „UVA”

Oznakowania na kosmetykach - symbol UVA

Produkt oznakowany tym symbolem spełnia zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie skuteczności ochrony przed promieniowaniem UVA.

Obecnie wszystkie kosmetyki przeciwsłoneczne muszą spełniać zalecenia w zakresie ochrony przed UVA.

Znak „zielony punkt”

Oznakowania na kosmetykach

Oznaczenie informuje, że producent ma podpisaną umowę z organizacją odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, która jednocześnie posiada licencję na używanie tego znaku. Znak ten często niesłusznie kojarzony jest z możliwością recyklingu opakowania.

Wszyscy producenci kosmetyków mają obowiązek recyklingu opakowań, ewentualnie wnoszenia tzw. opłaty produktowej za niewykonanie tego obowiązku.

Symbol bardzo często pojawia się również na żywności, odzieży czy innych produktach.

Symbol „e”

Oznakowania na kosmetykach

Umieszcza się go na wszystkich towarach paczkowanych, nie tylko kosmetykach. Oznacza gwarancję firmy paczkującej towar, że podczas paczkowania produktów stosowano system kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego.

Znak „odwrócony epsilon”

Oznakowania na kosmetykach

Symbol odnosi się do opakowania – oznacza butelkę o określonej pojemności.

Oznakowanie materiału – znaki „ALU” i „PET”

Oznakowania na kosmetykach - ALU i PET

Oznakowania na kosmetykach

To informacja o rodzaju materiału, z którego zostało wykonane opakowanie.

Znak „dbaj o czystość”

Oznakowania na kosmetykach

Po zużyciu opakowanie należy wyrzucić do kosza na odpady, aby nie zanieczyszczało środowiska.

Nie zawiera freonów

Oznakowania na kosmetykach - nie zawiera freonów

Oznaczenie produktu nie zawierającego freonów, czyli produktu bezpiecznego dla warstwy ozonowej Znak ten obecnie stosowany jest coraz rzadziej, ponieważ, w dostępnych aerozolach nie wolno już w ogóle stosować freonów, zostały one zakazane. Obecnie zastępowane są najczęściej mieszaniną propanu i butanu.

Całkowita pojemność opakowania

Oznakowania na kosmetykach - pojemność opakowania

Znak stosowany na opakowaniach wyrobów aerozolowych (lakiery do włosów, dezodoranty). Oznacza całkowitą pojemność opakowania podaną w mililitrach.

Preparat testowany dermatologicznie

Oznacza, że kosmetyk został przebadany pod względem dermatologicznym, czyli, że nie posiada właściwości drażniących lub uczulających. W praktyce każdy lub prawie każdy kosmetyk przechodzi takie badania.

Rejestracja w KSIoK

Oznacza, że kosmetyk został zarejestrowany w KSIoK – Krajowym Systemie Informowania o Kosmetykach.

Zgodnie z ustawą o kosmetykach każdy kosmetyk musi być zarejestrowany w KSIoK. Umieszczanie znaku na etykiecie potwierdza spełnienie wymogu obowiązującego wszystkich i nie świadczy o wyjątkowości produktu.

Na opakowaniach kosmetyków możemy spotkać także wiele innych symboli – certyfikatów przyznawanych przez różne państwa i organizacje międzynarodowe. Takie certyfikaty świadczą o tym, że kosmetyki zostały wyprodukowane z naturalnych i organicznych składników. Takie oznaczenia również nie są obowiązkowe ale ich posiadanie zwiększa wiarygodność producenta. Na ich temat będzie odrębny artykuł już wkrótce

Pozdrawiam
Magdalena Szeszko